Kontakt

Kontakt

 
 
 
 
 

BO JENSEN

Direktør

bj@foj-el.dk

+45 40 45 76 46


LEIF PETER JØRGENSEN

MontørLARS ERIK STUB

Teknikker
lesj@foj-el.dk

lLE

BJARNE HJORTING MORTESEN

MalerLARS ERIK RASMUSSEN

Glarmester/TømmerVIBEKE SØRENSEN

Kontor
vps@foj-el.dk